Lexikon

Vietnamesische Zahlen
1một nhât
2hainhi
3batam
4bốntu
5namngu
6sáuluc
7bảythât
8támbat
9chíncuu
10mườithâp
Elemente
MôcHolz
HoaFeuer
ThôErde
KimMetall
ThuyWasser
Farben
ThanhGrün
HuôngRot
HoángGelb
BachWeiß
LucDunkelblau
Titel der Lehrer undGürtel der Lehrer
Huong SuSchwarzgurt
Huân Su1. / 2. Dang
Vo Su3. / 4. Dang
Tao Su5. Dang
Minh Su6. Dang
Giam Su7. Dang
Chan Su8. Dang
Su Truonghöchster Lehrer u.
ältester Schüler
Thay Chuong MonGroßmeister u. Begründer
Weitere vietnamesische Begriffe
chuản bịVorbereiten
lễBegrüßen
đấuanfangen (Kampf)
thôibeenden
ngồi – xuốnghinsetzen
đứng – dậyaufstehen
tiếp tụcfortsetzen
quátSchrei
phảirechts
tráilinks
SuLehrer
Tao = DaoWeg